Kimbas 250EC, 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Kimbas 250EC, 500EC

Kimbas 250EC, 500EC

  • Hoạt chất: Fenobucarb 150g/l (350g/l) + Isoprocarb 100g/l (150g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Agriking
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá, rầy nâu/lúa