Kiloc 60WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Kiloc 60WP

  • Hoạt chất: Metaldehyde 40% + Carbaryl 20%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa