Killrat 0.005 Wax block – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ chuột » Killrat 0.005 Wax block

Killrat 0.005 Wax block

  • Hoạt chất: Bromadiolone (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Forward International Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    chuột/ đồng ruộng, quần cư