Killmou 2.5DP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Killmou 2.5DP

  • Hoạt chất: Warfarin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP ENASA Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    chuột/đồng ruộng