Kihora 15WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Kihora 15WP

  • Hoạt chất: Paclobutrazol (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP DV KT NN TP Hồ Chí Minh
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa