Kenji 30EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Kenji 30EC

  • Hoạt chất: Pyribenzoxim (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Vỹ Tâm
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng