KAA-Antiblu CC 55SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

KAA-Antiblu CC 55SC

  • Hoạt chất: Chlorothalonil 45% + Carbendazim 10%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    trừ nấm để bảo quản gỗ