Jia-oc 70WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Jia-oc 70WP

  • Hoạt chất: Niclosamide (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Jia Non Biotech (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa