HQ – 301 Fructonic 1% SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc điều hòa sinh trưởng » HQ – 301 Fructonic 1% SL

HQ – 301 Fructonic 1% SL

  • Hoạt chất: α-Naphthyl acetic acid
  • Tổ chức đăng ký: Cơ sở Nông dược sinh nông Tp. HCM,
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa, ngô, cà phê, nho