Hot up 67SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Hot up 67SL

  • Hoạt chất: Chất căng bề mặt 340g/l + dầu khoáng 190g/l + Ammonium sulphate 140g/l
  • Tổ chức đăng ký: Sumitomo Corporation Vietnam LLC.
  • Đối tượng phòng trừ:

    làm phụ trợ cho nhóm thuốc trừ cỏ sau nảy mầm không chọn lọc; làm tăng hiệu quả diệt cỏ