Hợp chất ra rễ 0.1 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc điều hòa sinh trưởng » Hợp chất ra rễ 0.1 SL

Hợp chất ra rễ 0.1 SL

  • Hoạt chất: α-Naphthalene Acetic Acid (α-N.A.A)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lion Agrevo
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích ra rễ, giâm cành, chiết cành/ cam, hoa hồng