Higro 30WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Higro 30WP

  • Hoạt chất: Hymexazol (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    Kích thích sinh trưởng/ lúa