Hetcocan 5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Hetcocan 5EC

Hetcocan 5EC

  • Hoạt chất: Quizalofop-P-Ethyl (min 98 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH World Vision (VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/sắn