Goliath 1SL, 4SL, 10SP, 16TB, 20TB, 20SP, 20WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc điều hòa sinh trưởng » Goliath 1SL, 4SL, 10SP, 16TB, 20TB, 20SP, 20WP

Goliath 1SL, 4SL, 10SP, 16TB, 20TB, 20SP, 20WP

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Điện Bàn
  • Đối tượng phòng trừ:

    1SL, 4SL: kích thích sinh trưởng/ lúa, thanh long, nho, cà phê, hồ tiêu 10SP: kích thích sinh trưởng/ lúa 16TB, 20TB, 20SP, 20WP: kích thích sinh trưởng/ nho, thanh long, cà phê, hồ tiêu.