Gibta 20TB – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Gibta 20TB

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Bailing Agrochemical Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa, dưa chuột, dưa hấu, đậu