Genius 25WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Genius 25WP

  • Hoạt chất: Pyrazosulfuron Ethyl 30g/kg + Quinclorac 220g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng