Forxone 20SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Forxone 20SL

Forxone 20SL

  • Hoạt chất: Paraquat (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Forward International Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ đất không trồng trọt