Fortissimo 20WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Fortissimo 20WP

Fortissimo 20WP

  • Hoạt chất: Pefurazoate (min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Khử trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von/ lúa