Fasi 50 WP, 250 OD – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Fasi 50 WP, 250 OD

Fasi 50 WP, 250 OD

  • Hoạt chất: Pyrazosulfuron Ethyl 30g/kg (15g/l) + Quinclorac 470g/kg (235g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Map Pacific PTE Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng