Fagor 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Fagor 50EC

  • Hoạt chất: Quizalofop-P-Ethyl (min 98 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Nông dược HAI Quy Nhơn
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/sắn