Enaldo 40FS, 440FS – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Enaldo 40FS, 440FS

Enaldo 40FS, 440FS

  • Hoạt chất: Imidacloprid 25% (300g/l) + Carbendazim 10% (20g/l) + Thiram 5% (120g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP ENASA Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    40FS: xử lý hạt giống trừ rầy nâu, bọ trĩ/ lúa; xử lý hạt giống trừ bệnh chết cây con/ lạc 440FS: xử lý hạt giống trừ rầy nâu, bọ trĩ/ lúa