Elephant 5 PA – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Elephant 5 PA

  • Hoạt chất: Ethephon (min 91%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    Kích thích mủ/ cao su