Effort 2.5 PA – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Effort 2.5 PA

  • Hoạt chất: Ethephon (min 91%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược HAI
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích mủ/ cao su