E-bus 800WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

E-bus 800WP

  • Hoạt chất: Metaldehyde 100g/kg + Niclosamide-olamine 700g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Tấn Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa