Duaone 195WP, 455EC, 515EC, 735EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Duaone 195WP, 455EC, 515EC, 735EC

Duaone 195WP, 455EC, 515EC, 735EC

  • Hoạt chất: Acetochlor 180g/kg (450g/l), (505g/ĩ) (10g/l) + Metolachlor 15g/kg (5g/l), (10g/l), (725g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    195WP: cỏ/ lúa cấy 455EC, 515EC, 735EC: Cỏ/lạc