Dual Gold ® 960 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Dual Gold ® 960 EC

Dual Gold ® 960 EC

  • Hoạt chất: S -Metolachlor (min 98.3%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lạc, ngô, đậu tương, bông vải, mía