Dotonic 1.95 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dotonic 1.95 SL

  • Hoạt chất: Sodium-5- Nitroguaiacolate (Nitroguaiacol) 0.3% + Sodium-O- Nitrophenolate (Nitrophenol) 0.6% + Sodium-P- Nitrophenolate (Nitrophenol) 0.9% + Sodium - 2,4 Dinitrophenol 0.15%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Long An
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa