Dekamon 22.43 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dekamon 22.43 SL

  • Hoạt chất: Sodium-5- Nitroguaiacolate (Nitroguaiacol) 3.45g/l + Sodium-O- Nitrophenolate (Nitrophenol) 6.9g/l + Sodium-P- Nitrophenolate (Nitrophenol) 10.35g/l + Sodium - 2,4 Dinitrophenol 1.73g/l
  • Tổ chức đăng ký: P.T.Harina Chem Industry Indonesia
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa