Dầu Nim Xoan Xanh Xanh 0.15EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Chất hỗ trợ (chất trải) » Dầu Nim Xoan Xanh Xanh 0.15EC

Dầu Nim Xoan Xanh Xanh 0.15EC

  • Hoạt chất: Azadirachtin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Ngân Anh
  • Đối tượng phòng trừ:

    hỗ trợ tăng hiệu quả của thuốc trừ bọ cánh tơ, rầy xanh/ chè; hỗ trợ tăng hiệu quả của thuốc trừ sâu tơ/ cải bắp; hỗ trợ tăng hiệu quả của thuốc trừ mốc sương/ khoai tây