Dany 20 WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dany 20 WG

  • Hoạt chất: Metsulfuron Methyl (min 93 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng