Daiethylfos 60EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Daiethylfos 60EC

Daiethylfos 60EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 55% + Cypermethrin 5%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Futai
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa