Dacusfly 100SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dacusfly 100SL

  • Hoạt chất: Methyl Eugenol 75% + Naled 25%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH SX TM DV Tô Đăng Khoa
  • Đối tượng phòng trừ:

    ruồi đục quả/thanh long