Cyhella 250CS – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Cyhella 250CS

Cyhella 250CS

  • Hoạt chất: Lambda-cyhalothrin (min 81%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa