Cozoni 0.1 SP, 0.0075 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc điều hòa sinh trưởng » Cozoni 0.1 SP, 0.0075 SL

Cozoni 0.1 SP, 0.0075 SL

  • Hoạt chất: Brassinolide (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa, chè