Colyna 200TB – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Colyna 200TB

  • Hoạt chất: Gibberellic acid (min 90%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược HAI
  • Đối tượng phòng trừ:

    điều hòa sinh trưởng/lúa, thanh long, cà phê, cà chua, hồ tiêu, vải, chè