Clio 336SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Clio 336SC

  • Hoạt chất: Topramezone (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: BASF Vietnam Co., Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ngô