Cleanco 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Cleanco 500EC

Cleanco 500EC

  • Hoạt chất: Pretilachlor 500g/l + Chất an toàn Fenclorim 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Delta Cropcare
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng