Cislin 2.5 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Cislin 2.5 EC

  • Hoạt chất: Deltamethrin (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Bayer Vietnam Ltd (BVL)
  • Đối tượng phòng trừ:

    mọt/ gỗ