Chocaso 0.11 SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Chocaso 0.11 SL

  • Hoạt chất: Polyphenol chiết xuất từ than bùn và lá cây vải (Litchi chinesis sonn)
  • Tổ chức đăng ký: Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ hóa sinh
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ chè, lúa