Chilliusa 360SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Chilliusa 360SC

Chilliusa 360SC

  • Hoạt chất: Azoxystrobin 10g/l + Fenoxanil 200g/l + Tebuconazole 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/ lúa