Celphos 56 % tablets – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc khử trùng kho » Celphos 56 % tablets

Celphos 56 % tablets

  • Hoạt chất: Aluminium Phosphide
  • Tổ chức đăng ký: Excel Crop Care Limited
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu mọt hại kho tàng