Cease 2.5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Cease 2.5EC

  • Hoạt chất: Deltamethrin (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn)
  • Đối tượng phòng trừ:

    mọt/ gỗ