Catholis 43 EC, 450EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Catholis 43 EC, 450EC

Catholis 43 EC, 450EC

  • Hoạt chất: Acetochlor 415 g/l (410g/l) + Oxyfluorfen 15g/l (40g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV I TW
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/lạc