Thuốc trừ mối – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 2018.
Hiển thị 1-23 trong tổng 23 sản phẩm
Nhóm Hoạt chất Tên thương mại Đối tượng phòng trừ Tổ chức đăng ký
Thuốc trừ mối Beta-naphthol 1% + Fenvalerate 0.2% Dầu trừ mối M- 4 1.2SL trừ mối trong kho bảo quản gỗ Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
Thuốc trừ mối Bistrifluron (min 95%) Xterm 1% mối/công trình xây dựng Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam
Thuốc trừ mối Chlorfenapyr (min 94%) Mythic 240SC mối/ công trình xây dựng BASF Vietnam Co., Ltd.
Thuốc trừ mối Chlorfluazuron (min 94%) Requiem 1 RB mối/công trình xây dựng Ensystex Australasia Pty Ltd.
Thuốc trừ mối Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %) Fugosin 500EC mối/ công trình xây dựng Công ty CP Hatashi Việt Nam
Thuốc trừ mối Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %) Lenfos 50 EC mối/ công trình xây dựng Công ty CP Đầu tư Hợp Trí
Thuốc trừ mối Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %) Landguard 40EC mối/công trình xây dựng Imaspro Resources Sdn Bhd
Thuốc trừ mối Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %) MAP Sedan 48EC mối/ công trình xây dựng Map Pacific Pte Ltd
Thuốc trừ mối Chlorpyrifos Ethyl (min 94 %) Termifos 500EC mối/ công trình xây dựng Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
Thuốc trừ mối Disodium Octoborate Tetrahydrate Bora-Care 40SC mối/công trình xây dựng Công ty TNHH TM DV Toàn Diện
Thuốc trừ mối Extract of Cashew nut shell oil (min 97%) Wopro2 10FG mối/ công trình xây dựng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Thuốc trừ mối Fipronil (min 95 %) Agenda 25 EC mối/ công trình xây dựng, đê đập Bayer Vietnam Ltd (BVL)
Thuốc trừ mối Fipronil (min 95 %) Mote 30EC mối/ công trình xây dựng Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
Thuốc trừ mối Fipronil (min 95 %) Terdomi 25EC mối/ công trình xây dựng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Ngọc Lâm
Thuốc trừ mối Fipronil (min 95 %) Tefurin 25EC mối/ công trình xây dựng Công ty CP Hatashi Việt Nam
Thuốc trừ mối Fipronil (min 95 %) Termisuper 25EC mối/ công trình xây dựng Công ty CP Khử trùng - Trừ mối Việt Nam
Thuốc trừ mối Hexaflumuron (min 95%) Mobahex 7.5 RB mối/ công trình xây dựng Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình
Thuốc trừ mối Hexaflumuron (min 95%) SentriconTM HD 0.5RB mối/ công trình xây dựng Dow AgroSciences B.V
Thuốc trừ mối Imidacloprid (min 96 %) Termize 200SC mối/ công trình xây dựng Imaspro Resources Sdn Bhd
Thuốc trừ mối Metarhizium anisopliae var. anisopliae (M2 & M5 108 - 109 bào tử/g), (M1 & M7 108 - 109 bào tử/ml) Metavina 10DP, 80LS 10DP: mối/ đê, đập, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, nhà cửa, kho tàng 80LS: mối/ đê, đập Công ty CP Công nghệ Sinh Thái Việt
Thuốc trừ mối Permethrin (min 92 %) Map boxer 30EC mối/ công trình xây dựng Map Pacific Pte Ltd
Thuốc trừ mối Na2SiF6 50% + HBO3 10% + CuSO4 30% PMC 90 DP mối hại cây lâm nghiệp Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Thuốc trừ mối Na2SiF6 80 % + ZnCl2 20 % PMs 100 CP mối hại nền móng, hàng rào quanh công trình xây dựng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam