Chất hỗ trợ (chất trải) – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam 2018.
Hiển thị 1-6 trong tổng 6 sản phẩm
Nhóm Hoạt chất Tên thương mại Đối tượng phòng trừ Tổ chức đăng ký
Chất hỗ trợ (chất trải) Azadirachtin Dầu Nim Xoan Xanh Xanh 0.15EC hỗ trợ tăng hiệu quả của thuốc trừ bọ cánh tơ, rầy xanh/ chè; hỗ trợ tăng hiệu quả của thuốc trừ sâu tơ/ cải bắp; hỗ trợ tăng hiệu quả của thuốc trừ mốc sương/ khoai tây Công ty TNHH Ngân Anh
Chất hỗ trợ (chất trải) Chất căng bề mặt 340g/l + dầu khoáng 190g/l + Ammonium sulphate 140g/l Hot up 67SL làm phụ trợ cho nhóm thuốc trừ cỏ sau nảy mầm không chọn lọc; làm tăng hiệu quả diệt cỏ Sumitomo Corporation Vietnam LLC.
Chất hỗ trợ (chất trải) Esterified vegetable oil Hasten® 70.4 SL tăng hiệu quả của nhóm thuốc trừ cỏ chọn lọc sau nảy mầm/ lúa thuộc nhóm sulfonyl urea, cyclohexanedion, bipyridilium; tăng hiệu quả của nhóm thuốc trừ sâu thuộc nhóm pyrethroid, carbamate; tăng hiệu quả của nhóm thuốc trừ bệnh/ cây trồng thuộc nhóm triazole. Sumitomo Corporation Vietnam LLC.
Chất hỗ trợ (chất trải) Esterified vegetable oil Rocten 74.8 SL tăng hiệu quả của thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên cây lúa Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát
Chất hỗ trợ (chất trải) Esters of botanical oil Subain 99SL hỗ trợ thuốc trừ sâu nhóm: Carbamate (rầy nâu/ lúa), Lân hữu cơ (sâu cuốn lá/ lúa), Pyrethroid (sâu xanh/ rau cải); hỗ trợ thuốc trừ bệnh nhóm: Triazole (khô vằn/ lúa); hỗ trợ thuốc trừ cỏ nhóm: Sulfonyl urea (cỏ/lúa) Công ty CP BVTV Đa Quốc Gia
Chất hỗ trợ (chất trải) Trisiloxane ethoxylate Enomil 30SL hỗ trợ tăng hiệu quả của thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ Công ty CP Enasa Việt Nam