Cat 0.25 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Cat 0.25 WP

  • Hoạt chất: Bromadiolone (min 97%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP TST Cần Thơ
  • Đối tượng phòng trừ:

    Chuột/ đồng ruộng