Cariza 5 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Cariza 5 EC

  • Hoạt chất: Quizalofop-P- thyl (min 98 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nicotex
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ đậu tương, sắn