Calnil 404EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Calnil 404EC

Calnil 404EC

  • Hoạt chất: Oxadiazon 100g/l + Propanil 304g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng