Bracylic 152WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Bracylic 152WP

  • Hoạt chất: Brassinolide 2g/kg + Salicylic acid 150g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ cải xanh, lúa