Bolis 4GB, 6GB, 10GB, 12GB – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ ốc » Bolis 4GB, 6GB, 10GB, 12GB

Bolis 4GB, 6GB, 10GB, 12GB

  • Hoạt chất: Metaldehyde
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH ADC
  • Đối tượng phòng trừ:

    ốc bươu vàng/ lúa